chfa-logo

Witamy w

PearsonEthics.com

JEŚLI JEST TO NAGŁY WYPADEK, prosimy o kontakt telefoniczny z lokalnymi służbami ratunkowymi.

Nie używaj tej strony do zgłaszania zdarzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub mienia. Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem tej usługi mogą nie otrzymać natychmiastowej odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz pomocy w nagłych wypadkach, skontaktuj się z lokalnymi służbami ratunkowymi.